EMIRU AB i Göteborg

Vi erbjuder testning för covid-19  för företag, större sällskap och tidigare samarbetspartners. 

Vi är delaktiga i Coronapassport och samarbetspartner med Life Genomics, laboratorium ackrediterat av Swedac enligt ISO15189. Provsvaret kan verifieras med hjälp av en QR-kod

4.7/5